Продукт

SMS Polls And Voting

SMS Polls And Voting е платформа за създаване и обработване на различни SMS базирани приложение като:
• проучвания
• анкети
• игри с въпроси